Prof. Dr.
Arzu Arı Demirkaya

Ortodonti

Akademik Özgeçmiş

1992’de İstanbul Üniversitesi’nde diş hekimliği eğitimini tamamladı.

1999’da Marmara Üniversitesi’nde ortodonti doktorasını tamamladı.

2009’da doçent, 2014’te profesör oldu.

2001-2008 yıllarında Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı.

2010-2014 yıllarında Dentistanbul’da ortodonti bölüm başkanı olarak çalıştı.

2014’ten beri Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapıyor.

Başarılar ve Ödüller

Her türlü ortodontik bozukluğun güncel yöntemlerle tedavisini yapıyor.

Özellikle lingual ortodonti uyguluyor ve bu konuda eğitimler veriyor.

Ayrıca dudak-damak yarığı tedavisi, çene eklemi bozuklukları ve ortognatik cerrahi konularında çalışıyor.